ข่าวกิจกรรม

มิถุนายน 25, 2018

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๒๕๖๑ (ESTA 2018)

พฤษภาคม 21, 2018

โครงการ “โครงการการบูรณาการความรู้การย้อมสีธรรมชาติฯ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ […]
พฤษภาคม 21, 2018

โครงการ “การบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมโยธา เพื่อพัฒนาวัดปัญญานันทาราม”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศ […]
กุมภาพันธ์ 5, 2016

โครงการ “จิตอาสา พัฒนา บูรณะศาสนสถาน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ […]
กุมภาพันธ์ 5, 2016

โครงการ “5 ธันวาคม” วิศวกรรมศาสตร์เทิดไท้องค์ราชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวก […]
พฤษภาคม 19, 2015

โครงการ “มหาวิทยาลัยน่าอยู่ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี”

  เนื่องจากปัญหาทางสิ […]