ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวแจ้งประกาศ


ข่าวกิจกรรม


มีนาคม 18, 2019

ETE Project day show case 15 มีนาคม 2562

📌📣📣ETE Project day show ca […]
มีนาคม 15, 2019

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชิ้นงานวัสดุคอมโพสิตขั้นพื้นฐาน สำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 […]
มีนาคม 15, 2019

โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการเสริมสร้างวินัยจราจรของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 […]
มีนาคม 13, 2019

ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน